Αποκαλυπτική και ανησυχητική ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Δράμας


Με ένα δελτίο τύπου – κόλαφο για τη διοίκηση του νοσοκομείου Δράμας, το σωματείο των εργαζομένων απαριθμεί το σύνολο των προβλημάτων που υπάρχουν στο νοσοκομείο και επισημαίνει τις τραγικές συνέπειες στις παρεχόμενες  υπηρεσίες στους πολίτες.
Οι εργαζόμενοι αναφερόμενοι στη νέα Διοίκηση του νοσοκομείου τονίζουν χαρακτηριστικά ότι «δεν φαίνεται να δείχνει καλά δείγματα γραφής, καθώς παρουσιάζεται να διοικεί με ένα αυταρχικό και λανθασμένα συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων».
Επισημαίνεται δε ότι η αδυναμία πρόσληψης υπηρεσίας φύλαξης του Νοσοκομείου δημιουργεί τρομερά προβλήματα στη λειτουργία των Κλινικών, μιας και δεν υπάρχει έλεγχος εισόδου και εξόδου επισκεπτών, μη τήρηση στοιχειωδώς των ωρών επισκεπτηρίου και ακόμη παραβατικές συμπεριφορές πολιτών-κάπνισμα στο χώρο του Νοσοκομείου, ρίψη απορριμμάτων, φθορά δημόσιας περιουσίας.
Και το σημαντικότερο, δημιουργείται η αίσθηση ασυδοσίας και απρόκλητων επιθέσεων (λεκτικών και μη) στο προσωπικό του Νοσοκομείου και ιδίως το Νοσηλευτικό που απαρτίζεται κυρίως από γυναίκες και εργάζεται στις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά λεκτικής, ψυχολογικής και σεξιστικής βίας από συνοδούς ασθενών τα οποία δυστυχώς και μένουν ατιμώρητα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΔΡΑΜΑΣ
Δράμα14/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιότιμοι Συμπολίτες, Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ενωμένοι και αποφασισμένοι καταφέραμε με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και το Πανδραμινό συλλαλητήριο του Νοέμβρη του 2015 να κρατήσουμε το Νοσοκομείο της πόλης μας όρθιο και να συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στους πολίτες του Νομού μας και όχι μόνο.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του και ότι πρέπει να επαναπαυθούμε περιμένοντας από τα δελτία τύπου της νέας Διοίκησης να λυθούν τα προβλήματα.
Και ποια είναι αυτά:
1. Μη καθημερινή εφημερία και άρα, λειτουργία ορισμένων Κλινικών (ΩΡΛ, Οφθαλμολογική) με αποτέλεσμα συμπολίτες μας να αναζητούν σε όμορους Νομούς αντίστοιχη θεραπεία. Η έλευση επικουρικού Ιατρού στην Ουρολογική Κλινική μένει να φανεί στην πράξη το πόσο θα βελτιώσει ή θα περιορίσει αυτό το γεγονός
2. Οι συνεχείς αποχωρήσεις γιατρών έχουν αποδυναμώσει όλες τις Κλινικές χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάστασή τους. 
Όπως το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους ειδικευόμενους Ιατρούς, μιας και υπάρχουν Κλινικές χωρίς ειδικευόμενο (Ουρολογική) ή με ελάχιστα καλυμμένες από τις προβλεπόμενες θέσεις ανά Κλινική. Δυστυχώς δεν υπάρχει και η επιθυμητή αναμονή παρά το χαρακτηρισμό του Νοσοκομείου ως άγονο.
3. Το ίδιο συμβαίνει και με το υπόλοιπο προσωπικό: πάρα πολλές αποχωρήσεις και ελάχιστες προσλήψεις που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. 
Συγκεκριμένα, το Νοσηλευτικό προσωπικό παρόλο που έχει υποστεί τη μικρότερη συγκριτικά από τις άλλες Υπηρεσίες μείωση, εντούτοις απαρτίζεται από ιδιαίτερα επιβαρυμένο τόσο στα χρόνια-όχι μόνο ηλικιακά αλλά και στα χρόνια προϋπηρεσίας- όσο και στο φόρτο εργασίας δυναμικό. 
Και αυτό μεταφράζεται σε κόπωση και πολλές φορές και προβλήματα υγείας που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το ήδη δύσκολο έργο τους. 
Επιπλέον, η μεγάλη έλλειψη σε κρίσιμες ειδικότητες όπως τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου συνεπάγεται επιβάρυνση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. 
Η Διοικητική Υπηρεσία έχει υποστεί τη μεγαλύτερη απώλεια από όλες τις Υπηρεσίες σε απόλυτους αριθμούς. Από την Τεχνική Υπηρεσία λείπουν σημαντικές ειδικότητες αλλά και μέσα-υλικά για τη συντήρηση ενός αρκετά φθαρμένου κτιρίου και εξοπλισμού. Οι όποιες προσλήψεις αναμένονται δεν θα αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία.
4. Η αδυναμία πρόσληψης υπηρεσίας φύλαξης του Νοσοκομείου δημιουργεί τρομερά προβλήματα στη λειτουργία των Κλινικών, μιας και δεν υπάρχει έλεγχος εισόδου και εξόδου επισκεπτών, μη τήρηση στοιχειωδώς των ωρών επισκεπτηρίου και ακόμη παραβατικές συμπεριφορές πολιτών-κάπνισμα στο χώρο του Νοσοκομείου, ρίψη απορριμμάτων, φθορά δημόσιας περιουσίας. Και το σημαντικότερο, δημιουργείται η αίσθηση ασυδοσίας και απρόκλητων επιθέσεων (λεκτικών και μη) στο προσωπικό του Νοσοκομείου και ιδίως το Νοσηλευτικό που απαρτίζεται κυρίως από γυναίκες και εργάζεται στις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά λεκτικής, ψυχολογικής και σεξιστικής βίας από συνοδούς ασθενών τα οποία δυστυχώς και μένουν ατιμώρητα.
5. Η ελλιπής παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε συνδυασμό με την έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων (δερματολόγος, νευρολόγος, αιματολόγος) στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, η συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση πολιτών και ο περιορισμένος αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού (Ιατρών, Νοσηλευτών, Τεχνολόγων Ακτινολόγων κλπ) με καθημερινό μεγάλο και πολυεπίπεδο φόρτο εργασίας, δημιουργούν μεγάλες αναμονές (από διαγνωστικές εξετάσεις έως χειρουργεία). 
Το αποτέλεσμα είναι να απειλείται με κατάργηση στην πράξη η δημόσια και δωρεάν υγεία.
6. Ο Οργανισμός του Νοσοκομείου χρήζει αναμόρφωσης (πάγιο αίτημα ετών) ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις ασθενών και εργαζομένων. Ιδιαίτερη μνεία και προσοχή πρέπει να δοθεί στις συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων στην καθαριότητα οι οποίες είναι το λιγότερο προβληματικές και είναι απαραίτητη η βελτίωσή τους.
Η νέα Διοίκηση του νοσοκομείου δεν φαίνεται να δείχνει καλά δείγματα γραφής, καθώς παρουσιάζεται να διοικεί με ένα αυταρχικό και λανθασμένα συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, χωρίς να προηγηθεί διαλογική συζήτηση και κατάθεση απόψεων από όλες τις πλευρές (Διευθυντές Υπηρεσιών, Προϊστάμενοι Τμημάτων), οι οποίοι γνωρίζουν σίγουρα καλύτερα την πραγματικότητα και τα προβλήματα των Τμημάτων-Υπηρεσιών.
Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων και το πιο σοβαρό είναι ότι μειώθηκε ο Προϋπολογισμός του Νοσοκομείου για το 2016 περίπου κατά 1.000.000€ (για τις 250.000€ εγείρονται ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης τους) και μεταφέρθηκαν στα Νοσοκομεία της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.
Την εν λόγω απόφαση αυτή στήριξαν όλα τα μέλη του ΔΣ εκτός από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και των ιατρών.
Θεωρούμε ότι η Διοίκηση είχε αρκετό χρόνο για να εντοπίσει τα προβλήματα του Νοσοκομείου και να ιεραρχήσει τις ανάγκες με ορθολογιστικό τρόπο και με βάση τις ανάγκες των πολιτών αλλά και των εργαζομένων.
Περιμένουμε έμπρακτα τις ενέργειές της.
Παραμένουμε ανοιχτοί για συζήτηση και διάλογο για ΟΛΑ τα θέματα που αφορούν στο Νοσοκομείο Δράμας και εν γένει τη Δημόσια Υγεία με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του, την ανθρώπινη και συνάμα επαγγελματική εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας αλλά και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του.
Οι οποίοι με το φιλότιμο και αυταπάρνησή παρέχουν τις μέγιστες δυνατές υπηρεσίες υγείας προς τον ασθενή συνάνθρωπό τους.
Ήρθε η ώρα η Διοίκηση να σταθεί αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια χωρίς αστερίσκους και προκαταλήψεις, αναδεικνύοντας το έργο των εργαζομένων και ταυτόχρονα, επιλύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

Το Δ.Σ. του Σωματείου


Μοιραστείτε το στο Google Plus

Αναρτήθηκε από Alpha News Dramas 95,5

Alpha News .gr Ολη η ειδησεογραφία της Δράμας σε ένα portal!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου