Ακαθάριστα οικόπεδα: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι ευθύνες του ΔήμουΤα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η υποχρέωση καθαρισμού, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και σε απόσταση μέχρι 100μ από τα όρια τους ανήκει στους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές αυτών των χώρων.

Η μέριμνα για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης είναι αρμοδιότητα των δήμων.
Οι δήμοι έχουν επίσης την αρμοδιότητα του αυτεπάγγελτου καθαρισμού αυτών των οικοπεδικών χώρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Σε βάρος των ιδιοκτητών που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή (δηλ. θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διοικητικές κυρώσεις από τον οικείο Δήμο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ποινικές από την Πυροσβεστική Αρχή).
Σχετική Νομοθεσία: Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ 1 περ 26 εδ β (ΦΕΚ 87Α) , ΠυρΔ/ξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346Β)

Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλούς φύλαξης των χώρων απορριμμάτων για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών. Η παράλειψη λήψεως ή πλημμελούς συμμόρφωσης αποτελεί σοβαρή παράβαση καθηκόντων και επισύρει ποινές.

Σχετική Νομοθεσία: Α.Ν. 1892/1990 άρθρο 118 (ΦΕΚ 101Α), ΠυρΔ/ξη 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554Β)

Πηγή:www.facebook.com/pg/ppattikis/posts/

Μοιραστείτε το στο Google Plus

Αναρτήθηκε από Alpha News Dramas 95,5

Alpha News .gr Ολη η ειδησεογραφία της Δράμας σε ένα portal!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου