Μέχρι 100 δόσεις τα χρέη προς τους Δήμους


Από τις 31 Ιουλίου έως το τέλος του Νοεμβρίου οι πολίτες με οφειλές προς τους Δήμους έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για την ένταξη στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών που θεσπίζουν οι διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.
Οι οφειλέτες μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους έως και σε 100 δόσεις.

Η ρύθμιση, που βρίσκεται πλέον σε ισχύ, βασίζεται στη λογική των δόσεων, καθώς οι οφειλέτες προς τους Δήμους μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους έως και σε 100 δόσεις, έχοντας τη δυνατότητα να διαγράψουν έως και το σύνολο των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τους έχουν επιβληθεί, σε περίπτωση που πληρώσουν εφάπαξ την αρχική οφειλή.

Ωστόσο, έμφαση πρέπει να δώσουν οι οφειλέτες στις συγκεκριμένες παραμέτρους, λεπτομέρειες που υπάρχουν σχετικά με την διευθέτηση των λογαριασμών τους.
Πιο συγκεκριμένα, όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Δράμας « η ισχύς της ρύθμισης ξεκίνησε από τις 31 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου.

Ρυθμίζονται χρέη που έχουν βεβαιωθεί έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, άρα έως τις 31 Μαΐου. Εάν τα χρέη δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί δικαστική αμφισβήτηση (σε οποιονδήποτε βαθμό), υπάγονται επίσης στη ρύθμιση εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα.

Παράλληλα, ως προς τις απαλλαγές, η διαγραφή των προσαυξήσεων υπολογίζεται σε ποσοστό:
α) 100% αν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ,

β) 80% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 2 ώς 24 δόσεις,

γ) 70% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 ώς 48 δόσεις,

δ) 60% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 49 ώς 72 δόσεις,

ε) 50% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 73 ώς 100 δόσεις.

Βέβαια, εάν ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις του εναπομείναντος ποσού.

Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθεί εντός 3 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
Διαφορετικά, η αίτηση ακυρώνεται.
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.
Καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Μόνο η τελευταία δόση μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν ταμειακά έως και 30 Σεπτεμβρίου 2017,δηλαδή δύο ( 2 ) μήνες μετά την δημοσίευση του Ν.4483/31-07-2017.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή μη βεβαιωμένων οφειλών η υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών στο τμήμα εσόδων του Δήμου Δράμας μέχρι και 25 Αυγούστου 2017  ( πληροφορίες στο τηλ.2521 350674 )

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (ισόγειο), μέχρι και τις 30/11/2017 (προσοχή καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης), κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα (ώρες ταμείου Δευτέρα έως Πέμπτη 07:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. και Παρασκευή 07:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και στα τηλέφωνα 2521350638 & 2521350675) προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση  για τη ρύθμιση των οφειλών τους.  

Μοιραστείτε το στο Google Plus

Αναρτήθηκε από Alpha News Dramas 95,5

Alpha News .gr Ολη η ειδησεογραφία της Δράμας σε ένα portal!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου