Υγεία

Αναβάθμιση του νοσοκομείου Δράμας

Δημοπρατήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ το  έργο της επέκτασης της μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) κατά 570 τ.μ. και του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου κατά 370 τ.μ., με την σύγχρονη αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό 400 τ.μ. της υφιστάμενης ΜΕΘ και 600 τ.μ. του υφιστάμενου ΤΕΠ, συνολικού προϋπολογισμού 6.167.437,69 €.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας Θεσσαλονικιά Β. Καρατζόγλου:

«Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και περιλαμβάνεται στη Δράση : «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα».

Περιλαμβάνει όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και παρεμβάσεις για: α) το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Ισόγειο (Υφιστάμενο και επέκταση) β) την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στον 2ο Όροφο (Υφιστάμενη και επέκταση) και γ) την Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου στα Τμήματα αυτά.

Ευχαριστώ θερμά όσους συνέβαλαν (και είναι πολλοί) σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα!

Το έργο αυτό συνδυασμένο με την ενεργειακή αναβάθμιση του υπολοίπου κτιριακού συγκροτήματος, την ανανέωση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, την υγειονομική αναβάθμιση (αλλαγή δαπέδων και χρωματισμού) και τον εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, θα δώσει σύντομα νέες δυνατότητες στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις εξαγγελθείσες από την κυβέρνηση προσλήψεις προσωπικού που ελπίζουμε ότι θα γίνουν σύντομα θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα ένα σύγχρονο και αποτελεσματικότερο Νοσοκομείο .

Συνεχίζουμε.