Ενδιαφέροντα

Απαγορεύεται το κυνήγι στη Δράμα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας, από 17-12-2021 και μέχρι νεωτέρας, λόγω έντονων χιονοπτώσεων και επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών (ολικός παγετός).

Η απαγόρευση ισχύει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δασαρχείου Δράμας, για όλα τα θηράματα (τριχωτά και πτερωτά)  σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1300 μέτρα.

Οι παραβάτες  διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, Ν. 996/1971, Ν. 177/1975 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β71985) κοινής απόφασης των κ. κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασικούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες Θήρας των αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ, Κυνηγετικών Οργανώσεων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.