Πολιτική

Αυτοδιοίκηση Πολιτών: Πρόταση για τον καθορισμό των τελών στον Δήμο Δράμας για το 2020

Την δική της πρόταση για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2020 στον Δήμο Δράμας καταθέτει η δημοτική παράταξη Αυτοδιοίκηση Πολιτών.

Σε ανακοίνωση της στον τύπο αναφέρει ότι η  οριζόντια αύξηση κατά 26,5% προήλθε από τον άστοχο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών τόσο σε επίπεδο περιφερειακό μέσω της ΔΙΑΑΜΑΘ αλλά και τοπικά στον Δήμο Δράμας.

Κύριος εκφραστής αυτών πολιτικών ήταν ο πρόεδρος της ΔΙΑΑΜΑΘ και δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος και άρα η ευθύνη επιβολής νέων φόρων είναι δικό του και μόνο έργο.

Στο δελτίο τύπου που απέστειλε στα ΜΜΕ καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση με παραδείγματα σημειώνοντας  ότι  η πολιτική της παράταξης αποσκοπεί στην όσο πιο δίκαιη κατανομή των βαρών στους δραμινούς πολίτες

 

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

 Σύμφωνα με την απόφαση  της οικονομικής επιτροπής προτείνεται  η  οριζόντια αύξηση κατά 26,5% η αύξηση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού στο έτος 2020.
Η αύξηση αυτή προήλθε από τον άστοχο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών τόσο σε επίπεδο περιφερειακό μέσω της ΔΙΑΑΜΑΘ αλλά και τοπικά στον Δήμο Δράμας.
Κύριος εκφραστής αυτών πολιτικών ήταν ο πρόεδρος της ΔΙΑΑΜΑΘ και δήμαρχος Δράμας κ. Μαμσάκος.

Άρα η ευθύνη επιβολής νέων φόρων στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων είναι δικό του και μόνο έργο.
Το 2016 η δημοτική αρχή προχώρησε σε αύξηση 54% στην οικιακή χρήση η οποία μάλιστα εμφανίστηκε  και ως βοήθεια προς την επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη της περιοχής . Εμείς τότε αναφέραμε ότι

«Ουσιαστικά, δεν βοηθιέται ο μικροεπιχειρηματίας από τη μικρή μείωση του 15% γιατί , την χάνει από την αύξηση των τελών κατά 54% στην οικία του και αυτοί που θα επικαρπωθούν πάλι τα κέρδη είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες και ειδικά τα μεγάλα υπερμάρκετ που δρουν στην περιοχή μας και έχουν εξαφανίσει τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες του Δήμου μας. Επίσης κερδίζουν οι μεγάλες βιομηχανίες που εδώ και χρόνια πληρώνουν με συντελεστή μικρότερο από αυτόν που πληρώνει μία γιαγιά στο χωριό που ζει σε ένα φτωχικό σπίτι με μία πενιχρή σύνταξη. Η υποχρεωτική αύξηση των τελών θα πρέπει να διοχετευθεί στοχευμένα σε όσους κερδίζουν από τον ιδρώτα του Δραμινού λαού , να ξεκινήσει επιτέλους μία ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με δημόσιο κοινωνικό έλεγχο, ώστε τα κέρδη να επανεπενδύονται προς όφελος της Δραμινής κοινωνίας με στόχο να επιτευχθεί άμεση και δραστική μείωση ανταποδοτικών τελών και στο απώτερο μέλλον η πλήρης κατάργηση τους

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ   28ης/30-10-2015   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ)

Σήμερα  πάνω σε αυτή την λογική που μας διακρίνει , εμείς από την πλευρά μας θέλοντας να ασκήσουμε πολιτική και να κατανείμουμε όσο πιο δίκαια τα βάρη στους δραμινούς πολίτες  προτείνουμε τα εξής:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ  ΤΟ 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1,53 €/Τ.Μ 1,21 €/Τ.Μ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 1,53 €/Τ.Μ 1,21€/Τ.Μ
     
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ 1000 Τ.Μ 2,53 €/Τ.Μ 2,85 €/Τ.Μ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ 1000Τ.Μ ΕΩΣ 6000 Τ.Μ 1,77 €/Τ.Μ 2,85 €/Τ.Μ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6000Τ.Μ 1,52  €/Τ.Μ 1,71 €/Τ.Μ*
ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6000Τ.Μ 2,02  €/Τ.Μ 0,85 €/Τ.Μ*

 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ 1000 Τ.Μ 1,27 €/Τ.Μ 1,59 €/Τ.Μ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ 1000Τ.Μ ΕΩΣ 6000 Τ.Μ 0,89 €/Τ.Μ 1,59 €/Τ.Μ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6000Τ.Μ 0,76  €/Τ.Μ 0,95 €/Τ.Μ*
ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6000Τ.Μ 1,01  €/Τ.Μ 0,48 €/Τ.Μ*

 

ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ** ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ 1000 Τ.Μ 0,99 €/Τ.Μ 4.91 €/Τ.Μ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ 1000Τ.Μ ΕΩΣ 6000 Τ.Μ 0,69 €/Τ.Μ 4.91 €/Τ.Μ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6000Τ.Μ 0,59  €/Τ.Μ 2.94 €/Τ.Μ*
ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6000Τ.Μ 0,79  €/Τ.Μ 1.47 €/Τ.Μ*

 

*Δι` εστεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων και μέχρις εμβαδού εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων δύναται να ορισθεί μειωμένον υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβανομένων υπ` όψιν των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι, εξυπηρετουμένου υπό της υπηρεσίας καθαριότητος χώρου. Δια το πέρα των εξ χιλιάδων (6.000) τετρ. Μέτρων εμβαδόν, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60 ο/ο) του ορισθέντος δι εστεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δύναται να εφαρμόζωνται και επί μη εστεγασμένων χώρων, περί ων ή παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμον, μέχρις εμβαδού εξ χιλιάδων (6.000) τετρ. μέτρων. Δι` εμβαδόν πέρα των εξ χιλιάδων (6.000) τετρ. μέτρων δεν δύναται να ορισθεί συντελεστής μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30 ο/ο) του ορισθέντος δια τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά μέτρα μη εστεγασμένου χώρου”

 Παραδείγματα

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
Πολίτης με κατοικία 100 τ.μ 153 121 -32

 

Πολίτης με κατοικία 100 τ.μ και κατάστημα 100 τ.μ

 

406

 

406

 

0
Πολίτης με κατοικία 100 τ.μ και κατάστημα 300 τ.μ

 

659

 

691

 

32
 

Πολίτης με κατοικία 200 τ.μ και κατάστημα 1800 τ.μ

 

 

4860

 

5372

 

 

512

 

ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ (lidl)
μέτρηση τ.μ μέσω GOOGLE
10402 20615

 

10213

 

 

«Και είπε και κάτι ο κύριος Χατζηγιάννης και δεν το πήραμε χαμπάρι προηγουμένως. 19.000 τόνους, είχαμε προϋπολογίσει απορρίμματα και το πήγαμε στον 24, τα 5.000 τόνοι από που είπατε κύριε Χατζηγιάννη ότι είναι; Από μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα το ποσοστό των απορριμμάτων κύριε αντιδήμαρχε, είναι από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όσο και να θέλουμε να το κρύψουμε. Άρα θα πρέπει εκεί να εστιάσουμε και δεν υπάρχει λόγος και μη νομίζετε θα φύγουνε αυτές οι επιχειρήσεις από την Δράμα επειδή θα πληρώσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ   28ης/30-10-2015   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ

** όσο αναφορά την γενική χρήση και αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι στην περιοχή του Μυλοποτάμου έχουμε αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις με πολλά τετραγωνικά μέτρα, στο αγρόκτημα του Μυλοποτάμου. 

Η Χωριστή, βλέπουμε εδώ το τεράστιο αγρόκτημα της Χωριστής και τα μεγάλα καταστήματα τα οποία έρχονται σχεδόν μέχρι τις γραμμές του τρένου, άρα λοιπόν η συνεισφορά της Χωριστής ξεπερνάει τις 70.000 ευρώ, όσον αναφορά τη γενική χρήση,

Και η ΒΙΠΕ τέλος,   η οποία φαίνεται ότι κυμαίνεται περίπου, είναι στα επίπεδα των 60.000 ευρώ η συνεισφορά και φυσικά στην ΒΙΠΕ έχουμε μόνο γενική χρήση και καθόλου οικιακή.

ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ   28ης/30-10-2015   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ

Για την Αυτοδιοίκηση Πολιτών

 Ηλιόπουλος Στέργιος

Χατζηιωάννου Χαρίκλεια (Χαρούλα)