Κοινωνία

Δήμος Δράμας: ψηφιοποιούνται τα πολιτιστικά μνημεία της πόλης

Ένα σημαντικό έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στο Δήμο Δράμας και θα αφορά στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών μνημείων και στοιχείων της περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Δράμας.

Ουσιαστικά θα δημιουργηθούν ψηφιακές υποδομές, οι οποίες θα εξυπηρετούν και θα πληροφορούν κατοίκους και επισκέπτες για πολιτιστικά, ιστορικά, φυσιολατρικά και γαστρονομικά στοιχεία με ψυχαγωγικό, συμμετοχικό και διαδραστικό τρόπο

Το έργο εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας και έλαβε έγκριση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για υλοποίηση.

Όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Δράμας:

Το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας» είναι προϋπολογισμού 395.000,00€.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Συστήματος θα βασιστεί σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες θα παρουσιάσουν αυθεντικά στοιχεία της τοπικής ιστορίας της περιοχής που θα πλαισιώνονται με υλικό και τεκμήρια αλλά και με πληθώρα ιστορικής πληροφορίας, στόχος της οποίας είναι η “προσωποποίηση” της ιστορίας της περιοχής μέσω της ενοποίησης των βασικών πολιτιστικών πόρων.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να αναρτά υλικό πολυμεσικού περιεχομένου σχετικό με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

Η τεχνολογία που θα  χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της επαυξημένης πραγματικότητας (augmentedreality) η οποία είναι ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο στο χώρο της εικονικής ή ιδεατής πραγματικότητας (virtualreality).

Τα πληροφοριακά στοιχεία θα χωρίζονται στις παρακάτω λειτουργικές ενότητες:

  1. Ανασχεδιασμός και Ενοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος,
  2. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας “click από το παρελθόν”,
  3. Εφαρμογή Ξενάγησης “Ask a local”,
  4. Οπτικοακουστική περιήγηση “Δραμα – τοποιόντας”,
  5. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας “Συναντήσεις”,
  6. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας “Μνημείων Φωνές”,
  7. Εφαρμογή ProjectionMapping,
  8. Μορφές της πόλης – Εφαρμογή Ολογραφικών Μορφών,
  9. Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων,
  10. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού Βιωματικών Εξερευνήσεων.