Πολιτισμός

Διαδικτυακά τα μαθήματα στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας

Διαδικτυακά θα γίνονται πλέον τα μαθήματα στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας από την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις λόγω covid 19.

Την απόφαση έλαβε το Δ.Σ του Πολιτιστικού Οργανισμού μετά από σχετική  εισήγηση του Προέδρου Γιώργου Δεμερτζή.

Το Δημοτικό Ωδείο θα συνεχίσει την λειτουργία του μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, με βασική προϋπόθεση ότι τα μαθήματα δεν επιτρέπεται να βιντεοσκοπούνται.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση προς γονείς, σπουδαστές και καθηγητές: Η υπηρεσία μας ως εγγυητής μιας  απομακρυσμένης μεν, ποιοτικής δε διαδικτυακής διδασκαλίας έχει προετοιμάσει με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό τις αίθουσες του ωδείου από όπου οι καθηγητές με φυσική παρουσία θα συνεχίζουν να κάνουν τα μαθήματά με τους σπουδαστές τους διαδικτυακά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα παραμείνει ως έχει και θα τροποποιηθεί μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις αν και όταν αυτό απαιτηθεί. Η ενημέρωση των μαθητών για τα διαδικτυακά μαθήματα θα γίνεται  μέσω των καθηγητών τους και για το λόγο αυτό καλούνται άμεσα να έρθουν σε επαφή μαζί τους για τις πρώτες οδηγίες.