Ενδιαφέροντα

Η αποκομιδή των απορριμμάτων στη Δράμα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων στην πόλη της Δράμας, την Μεγάλη Παρασκευή,  η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών στους πράσινους κάδους θα γίνει στο κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες ενώ η  αποκομιδή των ανακυκλώσιμων  υλικών στους μπλε κάδους θα γίνει μόνο στο κέντρο της πόλης,  το πρωί.

Το Μεγάλο Σάββατο, η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών και των ανακυκλώσιμων  υλικών θα γίνει κανονικά όπως κατά τις εργάσιμες ημέρες, ενώ την Κυριακή του ΠΑΣΧΑ και την Δευτέρα θα γίνει αποκομιδή μόνο των σύμμεικτων υλικών στους πράσινους κάδους στο κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες.