Πολιτική

Δήμαρχος Δράμας για έργα φυσικού αερίου: Θα συνεργαστώ αλλά δεν θα επιτρέψω καθυστερήσεις και κακοτεχνίες

Με εκπροσώπους φορέων και εταιρειών που έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των έργων φυσικού αερίου στην πόλη, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος.

Στη συνάντηση τέθηκε ο έντονος προβληματισμός και η αγανάκτηση των Δραμινών για την μεγάλη χρονική καθυστέρηση των αποκαταστάσεων των οδοστρωμάτων.

Ο Δήμαρχος Δράμας πάντως ξεκαθάρισε δημόσια πως θα συνεργαστεί με την Ανάδοχο Εταιρεία για το καλό της πόλης αλλά δεν θα επιτρέψει την συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε πλήθος συστάσεων και παρατηρήσεων που αφορούν την κατασκευή του έργου.

Όπως μας ενημερώνει το γραφείο τύπου «Έχοντας πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας του έργου και της αναγκαιότητας επέκτασής του, ο Δήμαρχος προέβη στην σύμφωνη γνώμη για παραχώρηση για χρήση χώρου προσωρινής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής και για αποθήκευση προϊόντων επίχωσης διευκολύνοντας έτσι την ανάδοχο εταιρεία.

Η κίνηση αυτή όπως και ότι άλλο έχει την δυνατότητα να συνδράμει ο Δήμος, γίνεται με σκοπό να επιταχυνθεί η εκτέλεση των εργασιών.

Ο Δήμαρχος έχοντας εμπειρία από τον χώρο της κατασκευής, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τον Αντιδήμαρχο κ. Σαλπιγκτίδη Παναγιώτη επεσήμανε κυρίως τα εξής:

 Καθυστερήσεις στις αποκαταστάσεις

 Σε ορισμένες αποκαταστάσεις απαιτείται άμεση επισκευή – ανακατασκευή των κακοτεχνιών

 Εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά την διέλευση του αγωγού. Δεν πρέπει να γίνεται καμία τροποποίηση χωρίς την γραπτή εξουσιοδότηση της αρμόδιας αρχής. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η διέλευση μέσα από αγωγούς όμβριων ή ακαθάρτων ή πλακοσκεπείς οχετούς.

 Προσπάθεια Μείωσης του χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής με παράλληλη αύξηση του αριθμού των παροχών.

 Άμεση και γρήγορη επίχωση των ορυγμάτων.

 Βελτίωση των κυκλοφοριακών μελετών.

 Ενημέρωση του Δήμου για την ομάδα άμεσης επέμβασης

 Ελλιπής σήμανση και ενημέρωση πολιτών για δυνατότητα επικοινωνίας με την αρμόδια εταιρία.

Κλείνοντας την συνάντηση ο Δήμαρχος Δράμας ζήτησε και έλαβε όλες τις διαβεβαιώσεις από τον κύριο του Έργου (ΔΕΔΑ) ότι θα του παραχωρηθεί το ακριβές σχέδιο κατασκευής του δικτύου που θα περιλαμβάνει και την αποτύπωση των υπαρχόντων δικτύων (ΔΕΥΑΔ, κ.α.).