Ενδιαφέροντα

Δωρεάν Ψηφιακή Υπογραφή για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες μέλη του Επιμελητηρίου Δράμας

Το Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης & Επενδύσεων ξεκίνησε τη δωρεάν διάθεση της ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του, με αρχή τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Προϋποθέσεις για την διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η επιχείρηση-μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας να δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης (άυλης ) ψηφιακής υπογραφής (Remote Singing) είναι οι κάτωθι:
 Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
 Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).
Η απόκτησή της γίνεται πανεύκολα με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, (ψηφιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση της έκδοσης είναι άμεση.

Λ. Λαμπριανίδη 40 66132 Δράμα, τηλ. 2521022750, www.dramanet.gr, email: ccidrama@dramanet.gr

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου

Αναλυτικά, η διαδικασία δημιουργίας αίτησης συνίσταται στα παρακάτω βήματα:
1. Είσοδος της επιχείρησης στο σύστημα services.businessportal.gr με τους
κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ. που διαθέτει.
2. Επιλογή από το μενού για «Διάθεση ψηφιακής υπογραφής».
3. Υποβολή Αίτησης
4. Ταυτοποίηση Χρήστη (απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη στο
Επιμελητήριο κατόπιν επιβεβαίωσης του ψηφιακού ραντεβού από την
πλατφόρμα)
5. Ολοκλήρωση αίτησης – Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής
Σύνδεση στο ΓΕΜΗ και βασικές ενέργειες

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες :
 Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
 Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπροσώπου
 Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώπων
 Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκπροσώπων
 Να δει τις Οδηγίες Χρήσης

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης δήλωσε: «Το Επιμελητήριο Δράμας αξιοποιώντας την πολιτική της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την σημαντική πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του. Η διάθεση δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών στα μέλη του Επιμελητηρίου Δράμας, αρχικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία του φορέα μας, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των γραφειοκρατικών λειτουργιών, μειώνει τον χρόνο
και το κόστος των διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των εγγράφων.

Η νομική ισχύ της Ψηφιακής Υπογραφής, επεκτείνεται και εκτός συνόρων ενισχύοντας την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και διευκολύνοντας τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Προχωράμε μπροστά αναπτύσσοντας και νέα ψηφιακά εργαλεία, αξιοποιώντας το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας.»