Ενδιαφέροντα

Κάπνισμα στη Δράμα: 216 έλεγχοι και δύο πρόστιμα 600 ευρώ

Στην διαπίστωση ότι στη Δράμα κατά την προηγούμενη χρονιά, υπήρξε η μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών όσον αφορά τον αντικαπνιστικό νόμο ενώ  επιβλήθηκαν τα λιγότερα πρόστιμα συγκριτικά από το 2010, προχωρά το τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της αντιπεριφέρειας Δράμας.

Από τα στοιχεία τα οποία δίνει στη δημοσιότητα συνάγεται το συμπέρασμα – όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της – ότι  κατά το 2020 παρατηρείται σχεδόν καθολική εφαρμογή  των Νόμων και άριστη συνεργασία προς την σωστή κατεύθυνση, μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών και ελεγκτικών αρχών.

ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ  

ΘΕΜΑ:   «  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ  »

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας η υπηρεσίας μας, διενήργησε :

  1. Από τις αρχές του έτους 2019 έως την τροποποίηση των διατάξεων «Περί απαγόρευσης του καπνίσματος»: τριακόσιους έξι (306) ελέγχους στην Π.Ε Δράμας, και επέβαλε δέκα πρόστιμα (10), συνολικού ύψους τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (4850) ευρώ .
  2. Από την τροποποίηση του Ν.3868/2010 και την εφαρμογή του Ν.4633/2019, μέχρι και τις 17-02-2020 διενήργησε: διακόσιους δέκα έξι (216) ελέγχους και επέβαλε δύο (2) πρόστιμα, ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.

Μετά σχεδόν από μια δεκαετία από την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος, διαπιστώνεται πως στην προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διατηρούνται στην υπηρεσία μας, υπήρξε η μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών στην Π.Ε Δράμας, ενώ  επιβλήθηκαν τα λιγότερα πρόστιμα συγκριτικά από το 2010.

Ενώ  κατά το 2020 παρατηρείται σχεδόν καθολική εφαρμογή  των Νόμων και άριστη συνεργασία προς την σωστή κατεύθυνση ,μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών και ελεγκτικών αρχών.

Μ.Ε.Π

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ