Υγεία

Καθησυχαστική η ΔΕΥΑΔ για τα νιτρικά στο νερό της Δράμας

Καθησυχαστική εμφανίζεται η ΔΕΥΑΔ με ανακοίνωση της, μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας για αυξημένες τιμές νιτρικών στο νερό της Δράμας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΔΕΥΑΔ, ο μέσος όρος νιτρικών κυμαίνεται μεταξύ 6-9 mg/lt στο Δήμο της Δράμας. Τιμές ανώτερες των 10mg/lt έχουν παρατηρηθεί σπάνια και μόνο κατόπιν περιόδων ξηρασίας κατά τους θερινούς μήνες και αποτέλεσαν τοπικά και χρονικά περιορισμένα φαινόμενα. Να σημειωθεί οτι το όριο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι 50mg/lt ενώ οι ΗΠΑ και ορισμένες χώρες της Ε.Ε. συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν κατανάλωση νερού με νιτρικά, πάνω από  10 mg το λίτρο.

Στην ανακοίνωση της η ΔΕΥΑΔ αναφέρεται αναλυτικά στις ενέργειες της με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΔ

Θέμα : Νιτρικά άλατα στο πόσιμο νερό

Σχετικά με δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αφορούν στις συγκεντρώσεις νιτρικών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αναφορικά με την περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΔ ενημερώνουμε τους συνδημότες μας για τα εξής:

Η υδροδότηση της πόλης της Δράμας γίνεται από τέσσερις γεωτρήσεις νότια του Καπνολογικού Ινστιτούτου και η ποιότητα του αντλούμενου νερού είναι τέτοια, που δεν απαιτεί άλλη επεξεργασία εκτός της απολύμανσης, η οποία γίνεται με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Αντλιοστασίου και στις δεξαμενές που εν συνεχεία υδροδοτούν τη Δράμα για τη διατήρηση της επιθυμητής υπολειμματικής ποσότητας χλωρίου. Αντίστοιχα όλες οι τοπικές κοινότητες υδροδοτούνται από δικές τους γεωτρήσεις ή πηγές και το νερό συλλέγεται σε δεξαμενές όπου απολυμαίνεται πριν τη διανομή του.

Με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας, παρακολουθεί συστηματικά το πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης σε όλη την περιοχή ευθύνης της, σε όλη την έκταση του Δήμου Δράμας. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο εργαστήριο ανάλυσης νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας και σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, Υγειονομική ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ΦΕΚ Β΄ 3282/2017 καθώς και στην ΚΥΑ Π/112/1057/2016/1/2/2016 που αφορά τον έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το υπολειμματικό χλώριο στο δίκτυο ελέγχεται καθημερινά, ενώ ο τακτικός μικροβιολογικός έλεγχος δείχνει μηδενική παρουσία στο νερό του δικτύου ανεπιθύμητων μικροβιακών δεικτών όπως ολικών και κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών, E. coli και εντερόκοκκων. Οι παραπάνω μικροβιολογικές παράμετροι είναι ευμετάβλητες (περισσότερο για τα νερά πηγών) και ενδέχεται να επηρεαστούν από βροχές, βλάβες ή και από ανθρώπινη παρέμβαση.

Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της ΔΕΥΑΔ πραγματοποιεί σε εβδομαδιαία βάση προγραμματισμένους ελέγχους (ΟΜΑΔΑ Α), από προκαθορισμένα σταθερά σημεία του δικτύου ύδρευσης (αντλιοστάσια, δεξαμενές) και πολυσύχναστα κτίρια (λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, πλατείες κ.α.) καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις μετά από βλάβες ή διακοπές υδροδότησης και οποτεδήποτε του ζητηθεί. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι το νερό είναι σχετικά σκληρό, με συγκεντρώσεις πολύ χαμηλότερες από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια ανεπιθύμητων ουσιών (π.χ. νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία).

Τέλος εκτελούνται δειγματοληψίες για τις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β, από Διαπιστευμένο Εργαστήριο και τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι το νερό του δικτύου της ΔΕΥΑ Δράμας δεν περιέχει βαρέα μέταλλα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενέργεια ή άλλους επιμολυντές. Η ΔΕΥΑΔ επιβεβαιώνει με ελέγχους ραδιενέργειας από το 2014, μηδενικές εκπομπές ακτινοβολίας ( από ουράνιο, τρίτιο, ραδόνιο ή ολική ενδεικτική δόση), παρότι μόλις πρόσφατα κατέστη υποχρεωτική η νομοθεσία για τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Οι σχετικές ενημερωτικές εκθέσεις με τα στοιχεία των παραπάνω ελέγχων αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας, ανά τριετία όπως προβλέπεται.

Η ΔΕΥΑ Δράμας επικαιροποιεί σε ετήσια βάση και διαθέτει προς έγκριση στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις στις οποίες βασίζεται.

Όσον αφορά στα νιτρικά άλατα σας ενημερώνουμε για τα εξής

  1. Τα νιτρικά, (νιτρικό άλας, NO3), απαντώνται φυσικά στο νερό, κυρίως μέσω του βιολογικού κύκλου του αζώτου. Μπορεί όμως να εισχωρήσουν και στον υδροφόρο ορίζοντα από οργανικά λιπάσματα και πολύ σπανιότερα μέσω διαλυμένων μεταλλευμάτων. Είναι ένα από τα σημαντικότερα ιόντα σε φυσικά ύδατα. Μεγάλες συγκεντρώσεις από νιτρικά σε πόσιμο νερό μπορεί να προέρχονται από την αλόγιστη χρήση αζωτούχων γεωργικών λιπασμάτων. Γι’ αυτό και η ΔΕΥΑ Δράμας έχει επιλέξει προσεκτικά τα σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις) να βρίσκονται μακριά από οποιαδήποτε βιομηχανική ή γεωργική δραστηριότητα και πραγματοποιεί τόσο έλεγχους για παρουσία νιτρικών όσο και για παρουσία υπολειμμάτων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
  2. Η σχετική διάταξη για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, είναι η Υγειονομική ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ΦΕΚ Β΄ 3282/2017 στην οποία προβλέπεται ανώτερο επιτρεπτό όριο τα 50 mg/lt για την παράμετρο των νιτρικών.
  3. Από το αρχείο αναλύσεων που τηρείται από την Υπηρεσίας μας ο μέσος όρος νιτρικών κυμαίνεται μεταξύ 6-9 mg/lt στο Δήμο της Δράμας. Τιμές ανώτερες των 10mg/lt έχουν παρατηρηθεί σπάνια και μόνο κατόπιν περιόδων ξηρασίας κατά τους θερινούς μήνες και αποτέλεσαν τοπικά και χρονικά περιορισμένα φαινόμενα.