Ενδιαφέροντα

Νέα Αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας μέχρι 26 Φεβρουαρίου

Συνεχίζουν την αποχή του οι δικηγόροι της Δράμας μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2024 μετά από νέα απόφαση του Συλλόγου τους.

Οι δικηγόροι  απέχουν:

1.- Από όλες  τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και

στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

2.- Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης,

Τραπεζών και funds.

3.- Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα,

πλην ΟΤΑ.

4.- Από δίκες Νομικής Βοήθειας.

15 και 23 Φεβρουαρίου καθολική αποχή

Παράλληλα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, μαζί με όλους τους δικηγόρους της Ελλάδας.

Την 15.2.2024 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το μείζον ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας των δικηγόρων και των μελών της οικογένειάς τους, η οποία λήγει στις 29.2.2024 και μέχρι σήμερα ουδεμία πρόνοια έχει υπάρξει για την παράτασή της, με τους όρους που ισχύουν σήμερα (με μόνη την πληρωμή των εισφορών του κλάδου υγείας του προηγουμένου έτους) για τα πρόσωπα που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερα, καθώς επίσης και για το ζήτημα της εκ νέου ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις.

Την 23.2.2024, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου.

Κατά τις ημέρες των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, δηλαδή την 15.2.2024 και την 23.2.204 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας αποφάσισε την καθολική αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους.