Κοινωνία

Οι θέσεις της κοινωφελούς εργασίας στο νομό Δράμας ανά δήμο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για την νέα Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ που θα αφορά 36.500 ανέργους και την πρόσληψη τους σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Σύμφωνα με κύκλους του ΟΑΕΔ ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την δημόσια πρόσκληση ωστόσο όπως σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον Μάιο θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Πάντως σύμφωνα με κύκλους του ΑΣΕΠ το προσχέδιο της προκήρυξης για τις 36.500 θέσεις εργασίας μέσω της κοινωφελούς εργασίας δεν έχει ακόμη κατατεθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο προκειμένου να λάβει έγκριση για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Για τους 5 Δήμους του Νομού Δράμας προβλέπονται συνολικά 298 θέσεις:

Δήμος Δοξάτου – 37 θέσεις

ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 1

ΔΕ οικοδομικών εργασιών 1

ΔΕ σιδεράδων – αλουμινάδων 1

ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 4

ΠΕ κοινωνικών επιστημών 1

ΠΕ κτηνιάτρων 1

ΠΕ οικονομικού / λογιστικής / οικονομικού λογιστικού 3

ΠΕ πληροφορικής 1

ΠΕ φυσικής αγωγής 3

ΠΕ/ΤΕ  κοινωνικών λειτουργών 3

ΤΕ βιβλιοθηκονόμων 1

ΤΕ βρεφονηπιοκόμων 2

ΤΕ γεωπληροφορικης και τοπογραφίας 1

ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών 1

ΤΕ νοσηλευτών 1

ΤΕ φυσικοθεραπευτών 2

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 3

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 3

ΥΕ βοηθών μαγείρων 1

ΥΕ εργάτες υλοτομίας 1

ΥΕ εργατών πρασίνου 22

Δήμος Δράμας – 137 θέσεις

ΔΕ δημοσιογράφων 2

ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας 4

ΔΕ υδραυλικών 1

ΔΕ φωτογράφων 1

ΠΕ δασκάλων 1

ΠΕ δασκάλων ειδικής αγωγής 1

ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 4

ΠΕ πληροφορικής 2

ΠΕ φυσικής αγωγής 6

ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών 4

ΤΕ νοσηλευτών 2

ΤΕ πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής 1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 6

ΥΕ βοηθητικό φυλακτικο προσωπικό 5

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 48

ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών 9

ΥΕ εργατών πρασίνου 40

Κάτω Νευροκοπίου – 39 θέσεις

ΔΕ βρεφονηπιοκόμων / κοινωνικών επιμελητών 1

ΔΕ διοικητικού / διοικητικού λογιστικού / λογιστικής / οικονομικού 2

ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιριων α’ ειδικοτητας 1

ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ + Ε κατηγορίας 2

ΔΕ υδραυλικών 1

ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 2

ΠΕ φυσικής αγωγής 4

ΤΕ γεωπληροφορικης και τοπογραφίας 1

ΤΕ λογιστικής / οικονομικού / οικονομικού λογιστικού 1

ΤΕ πληροφορικής 1

ΤΕ πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής           1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό σιδηρουργικών εργασιών 1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών 2

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 5

ΥΕ εργατών πρασίνου 4

Δήμος Παρανεστίου – 18 θέσεις

ΔΕ διοικητικού / διοικητικού λογιστικού / λογιστικής / οικονομικού 2

ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας 1

ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ + Ε κατηγορίας 1

ΔΕ οικοδομικών εργασιών 2

ΠΕ μηχανικών περιβάλλοντος 1

ΠΕ πολιτικών μηχανικών 1

ΠΕ φυσικής αγωγής 3

ΤΕ βιβλιοθηκονόμων 1

ΤΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 2

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 3

ΥΕ εργατών πρασίνου 3

Δήμος Προσοτσάνης – 47 θέσεις

ΔΕ δημοσιογράφων 1

ΔΕ ελαιοχρωματιστών 2

ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιρίων Α’ ειδικότητας 5

ΔΕ κηπουρών 1

ΔΕ μηχανοτεχνίτες οχημάτων 1

ΔΕ νοσηλευτών 1

ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας 3

ΔΕ οικοδομικών εργασιών 2

ΔΕ τεχνιτών υδραυλικών 3

ΔΕ υδραυλικών 3

ΠΕ αγρονόμων τοπογράφων 1

ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 1

ΠΕ ιστορίας – αρχαιολογίας 1

ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών 1

ΠΕ οικονομικού / λογιστικής / οικονομικού λογιστικού 1

ΠΕ φυσικής αγωγής 2

ΤΕ δημοσίων σχέσεων 1

ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών 1

ΤΕ τουριστικών επαγγελμάτων 1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών 2

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 6

ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών 2

ΥΕ εργατών πρασίνου 5