Κοινωνία

Ο νέος πανεπιστημιακός χάρτης για Δράμα – Καβάλα

Δύο(2) πανεπιστημιακά τμήματα στη Δράμα, έξι(6) στην Καβάλα

Δύο πανεπιστημιακά τμήματα δημιουργούνται στη Δράμα σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που πρόκειται να καταθέσει προς ψήφιση στη βουλή πριν το ΠΑΣΧΑ, ο υπουργός Υγείας.

Πρόκειται ουσιαστικά για τα υφιστάμενα τμήματα του ΤΕΙ τα οποία αναβαθμίζονται σε πανεπιστημιακά:

α. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και

β. Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας,

τα οποία θα συγκροτούν τη σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

Στην Καβάλα δημιουργείται σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, σχολή Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

α) Φυσικής,

β) Χημείας,

γ) Πληροφορικής,

δ) Γεωλογίας, με έδρα (όλα) την Καβάλα.

όπως επίσης και τα τμήματα

α. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (έδρα Καβάλα)

β. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (έδρα Καβάλα),

της σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της.