Κοινωνία

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα λατομεία του Βώλακα

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε το θέμα των περιβαλλοντικών συνεπειών των λατομείων μαρμάρου στο Βώλακα Νευροκοπίου, μετά από επιστολή που έστειλε ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης» στην επίτροπο κα Στέλλα Κυριακίδου.

Όπως μάλιστα μας ενημερώνει, ο Έλληνας ευρωβουλευτής έλαβε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, η οποία αγνοούσε την κατάσταση στον Βώλακα Δράμας και το ερεύνησε κατόπιν της επιστολής που έλαβε.

Στην απάντηση της, η Ευρωπαία Επίτροπος επισημαίνει,  την υποχρέωση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων να διεξάγουν εκτενή αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία, όπως φαίνεται, δεν τηρήθηκε σωστά στην περίπτωση του Βώλακα.

Η Επιτροπή συστήνει να ερευνηθεί περαιτέρω το θέμα στα ελληνικά δικαστήρια, διατηρώντας το δικαίωμα της να παρέμβει για τη σωστή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Να ερευνηθεί περαιτέρω το θέμα στα ελληνικά δικαστήρια

 Παρατίθεται η μετάφραση ολόκληρης της απάντησης (16.05.2023) της Επιτρόπου Περιβάλλοντος στον κ. Φράγκο:

«Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας προς την Επίτροπο Κυριακίδη σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνέπειες του λατομείου μαρμάρου στην περιοχή της Βώλακα στην Ελλάδα.

Η σωστή επιβολή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο τοπικό επίπεδο αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους μέλους (της Ελλάδας). Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το γεγονός ότι λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά ρύπανσης που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον και την παραγωγή τροφίμων.

Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης»

Η Οδηγία Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απαιτεί οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις να διεξάγουν λεπτομερή αξιολόγηση επιπτώσεων ως προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών.

Η οδηγία για τα απόβλητα εξόρυξης συνεπάγεται αυστηρές διατάξεις σχετικά με τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων από ορυχεία και λατομικές δραστηριότητες. Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρέωση για περαιτέρω συγκεκριμένους ελέγχους πρόληψης ρύπανσης στο χώρο των δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου.

Αν και η Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές δεν καλύπτει δραστηριότητες λατομείων, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της για να συμπεριλάβει δραστηριότητες εξόρυξης ορισμένων μεταλλικών και βιομηχανικών ορυκτών.

Σας προτρέπω λοιπόν να ασχοληθείτε περαιτέρω με το ζήτημα μέσω των εθνικών δικαστηρίων.

Σύμφωνα με το στόχο της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση, η Επιτροπή θα διατηρήσει υπό παρακολούθηση τη γενική κατάσταση της ρύπανσης από τις εξορυκτικές δραστηριότητες και διατίθεται να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες, όπως αρμόζει, σε κάθε περίπτωση δικαιολογημένης, ευρέως διαδεδομένης ανησυχίας.»