Υγεία

Τι γίνεται με τα απογευματινά χειρουργεία στο νοσοκομείο Δράμας;

Είναι πολύ νωρίς ακόμη για την εξαγωγή οποιουδήποτε συμπεράσματος σχετικά με την εξέλιξη του πολυσυζητημένου θέματος των απογευματινών χειρουργείων στο νοσοκομείο της Δράμας.

Αν και υπάρχει πρόθεση από την πλευρά των χειρουργών, φαίνεται πως η υπόθεση χωλαίνει στην έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος από την πλευρά του παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεδομένου ότι το οικονομικό κίνητρο για συμμετοχή σε απογευματινά χειρουργεία, δεν είναι ισχυρό.

Το ποσό που ουσιαστικά θα εισπράξει ο νοσηλευτής ή η νοσηλεύτρια που θα συμμετάσχει σε απογευματινό χειρουργείο είναι περίπου 8 ευρώ την ώρα μετά την αποφορολόγηση, ένα ποσό διόλου δελεαστικό.

Εκτός αυτού υπάρχουν πολλοί ακόμη παράγοντες που καθιστούν δύσκολη την διεξαγωγή απογευματινών ιατρείων σε περιφερειακά νοσοκομεία, όπως αυτό της Δράμας.

Η διαχείριση των επιπλέον εγχειρισμένων ασθενών στην κλινική δεδομένου του μικρού αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού, η αποστείρωση των χώρων αλλά ακόμη και η διάθεση των ίδιων των ασθενών να χειρουργηθούν το απόγευμα, καταβάλλοντας το αντίτιμο που η νομοθεσία ορίζει.

Ο νομός της Δράμας δεν εντάσσεται στον κατάλογο των οικονομικά εύρωστων νομών της χώρας και οι περισσότεροι πολίτες του, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ακόμη και αυτό το ποσό που χρειάζεται για να χειρουργηθούν το απόγευμα.

Το θετικό βέβαια στην περίπτωση των χειρουργικών κλινικών του νοσοκομείου της Δράμας είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη αναμονή όσον αφορά στους ασθενείς που πρέπει να χειρουργηθούν, κάτι φυσικά που δεν ισχύει στα νοσοκομειακά ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων και κυρίως της Αθήνας.