Πολιτισμός

Το Mobile School ταξιδεύει μέσω της Ένωσης Κυριών Δράμας

Η Ένωση Κυριών Δράμας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας νέας δράσης της. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Το Mobile School ταξιδεύει».

Στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, ύψους 12εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη της, η Πρόεδρος της Ένωσης Κυριών Δράμας Αλίκη Τσιαμούρα, “το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants”.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερα: www.activecitizensfund.gr