Sports

Νέο Δ.Σ. στη Δόξα Δράμας στις 27 Δεκεμβρίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί η Δόξα Δράμας στις 27 Δεκεμβρίου, στην οποία θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει δημοσιευτεί στον τύπο: το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Η ΔΟΞΑ 2017 Π.Α.Ε», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Δεκεμβρίου του 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γούναρη αρ. 3 στο Δήμο Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και μείωση μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρίας, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών

3) Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.